e - F i l i n g 
+ Permohonan No. Pin
+ Login Kali Pertama
+ Login e-Borang
+ Login e-Anggaran (e-CP204)
+ Tukar Kata Laluan
+ Terlupa Kata Laluan
+ Semakan Pengesahan
+ Semak Sijil Digital
+ Tukar Petunjuk Kata Laluan
+ Hubungan Pengarah/Syarikat
+ Pengaktifan Kod Sementara
         e-Filing Data Praisi 
+ Login e-Data Praisi
           e-Filling 
+ Login e-Borang CKHT
+ Login e-Borang WHT
e - Filing Ejen Cukai 
+ Login Kali Pertama
+ Login
+ Muat Turun Borang 
     CP55 / CP55A
e - B a y a r a n
+ e-Bayaran melalui FPX
B a n t u a n
+ Panduan Pengguna e-Filing
+ Panduan Pengguna m-Filing
+ e-Filing FAQ     
+ Data Praisi FAQ     

Login e-Data Praisi
Sila masukkan No. Pengenalan , No. Majikan dan Kata Laluan. Klik Hantar.
 
No. Pengenalan
        
No. Majikan   
Kata Laluan
  


MAKLUMAN
Sistem data praisi akan ditutup pada 22/02/2014. Bagi majikan yang tidak membuat penghantaran data praisi majikan perlu menghantar data CP8D bersama-sama Borang E mengikut format yang ditetapkan atau melalui e-FilingPraisi ( Prefill ) Maklumat Gaji Pada e-Filing
Bagi memantapkan lagi sistem e-Filing seiring dengan perkembangan teknologi semasa, LHDNM sedang berusaha untuk mendapatkan maklumat gaji pembayar cukai melalui majikan. Ia adalah untuk memudahkan pembayar cukai menggunakan e-Filing, di mana praisi (prefill) telah dibuat pada borang e-Filing. Apabila pembayar cukai menggunakan e-Filing, maklumat tersebut boleh dipinda jika terdapat sebarang perubahan sebelum tandatangan dan hantar borang secara elektronik.


Muat Turun Layout Maklumat Praisi.
Muat Turun Manual Pengguna e-Filing Data Praisi.
Muat Turun Data Praisi FAQ.
Muat Turun Contoh Data Praisi.